പ്രിയങ്ക ചോപ്ര 

80.6M

ശ്രദ്ധ കപൂർ

73.6M

ദീപിക പദുക്കോൺ

68M

ആലിയ ഭട്ട്

67.9M

കത്രീന 

65.8M

അനുഷ്ക ശർമ്മ

59.3M

ദിശ പട്ടാണി

52.4M

സോനം കപൂർ 

33.1M

കങ്കണ റണാവത്ത്

9.7M

അദിതി റയോ

8.3M