നയൻതാര

രശ്മിക മന്ദന്ന

സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു

അനുഷ്ക ഷെട്ടി

ശ്രുതി ഹാസൻ

ഹൻസിക

ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ

കാജൽ അഗർവാൾ

കീർത്തി സുരേഷ്

തൃഷ