കേരള വാർത്തകൾ

Latest Kerala News, Updates and trending news from Kerala State.
Updated Kerala News Updates

ബ്ലോഗർമാർ പാലിക്കേണ്ട മരിയാതകൾ സന്തോഷ് ജോർജ്ജ് കുളങ്ങര !

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകസഞ്ചാരം നടത്തി അത് തന്റെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്തോഷ് ജോർജ്ജ് കുളങ്ങര. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി ബ്ലോഗർമാർ ഉണ്ടെങ്കിലും

B4 Admin B4 Admin

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെ.എസ്.ആർ.ടിസിയുടെ പ്രത്യേക ബോണ്ട് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെ.എസ്.ആർ.ടിസിയുടെ പ്രത്യേക ബോണ്ട് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഗതാഗത വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള സ്‌കൂളുകൾക്ക് ദൂര പരിധി അനുസരിച്ച്

keerthi keerthi

സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഒരു ഒറ്റയാൾ സമരവുമായി സ്കൂൾ ലീഡർ

തൃശൂരിലെ എൽ പി സ്കൂളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമരം നടക്കുകയാണ്. മേത്തല പാലിയംതുരുത്ത് ഗവ. എൽ പി സ്കൂളിലെ ലീഡർ ആണ് അത്യപൂർവ്വ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

Sreelakshmi R Sreelakshmi R
- Advertisement -
Ad imageAd image